08 August 2020

ซาฟราน เคบิน กรุงเทพ ลงนามสัญญาเช่ากับโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน

บริษัท ซาฟราน เคบิน กรุงเทพ จำกัด ลงนามสัญญาเช่า พื้นที่ 9,848 ตร.ม. กับโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563