22 November 2019

CSR 4/2562 ปันยิ้ม อิ่มทอง พี่ร้อง น้องเต้น @โรงเรียนวัดลาดหวาย

โครงการ บางกอก ฟรีเทรด โซน จัดกิจกรรม "ปันยิ้ม อิ่มท้อง พี่ร้อง น้องเต้น" ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนวัดลาดหวาย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562