11 มีนาคม 2563

2562 วันนัดพบแรงงาน

โครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน จัดกิจกรรมให้บริการ "นัดพบแรงงาน"
วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าโครงการฯ
เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ แก้ไขปัญหาการว่างงาน