เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในโครงการ บางกอกฟรีเทดโซนได้จัดให้มีการบริการหลังการขาย อาทิ

การให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา แนะนำ และการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตอื่น

การประสานงานและช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับ

  • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการเขตปลอดอากร (กศก.185)
  • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ข.2) จากอุตสาหกรรมจังหวัด

การบริการหลังการขาย

  • อำนวยความสะดวกแก่กิจการของผู้เช่าตลอดระยะสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาภายในโรงงาน/คลังสินค้าและพื้นที่ส่วนกลาง
  • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลาง ให้แก่ผู้เช่าตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
  • วัน/เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17:30 น.
  • นอกเวลาทำการและวันหยุด มีช่างซ่อมบำรุงประจำการ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม