สำนักงานใหญ่
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์:
(+66)61 856 9779
อีเมล์:
info@prospectd.com
สำนักงานขายโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
โทรศัพท์:
(66)61 856 9779,
(66)2 697 3738
อีเมล์:
info@prospectd.com
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
1040/1 หมู่ที่ 15 บางเสาธง,จังหวัดสมุทรปราการ 10570, ประเทศไทย
โทรศัพท์:
(66)87 711 1000
สนใจเช่าพื้นที่

กรุณากรอกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องตามแบบฟอร์มด้านล่าง