24 มีนาคม 2564

บางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต เดือนมีนาคม 2564

โครงการบอกกอก ฟรีเทรด โซน ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นำรถหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้บริการ ณ หน้าโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน วันที่ 24 มีนาคม 2564
โดยจำนวนยอดบริจาคโลหิต 95 ยูนิต