17 พฤษภาคม 2562

CSR 3/2562 บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน
จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562