19 ตุลาคม 2564

“โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน รวมใจเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน นำโดย คุณเจษฎา เพ็งเลิศ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ได้นำสิ่งของที่บริจาคโดย พนักงาน ลูกค้าในโครงการ ผู้รับเหมา คู่ค้า ฯลฯ ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งของนั้นประกอบไปด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทย ที่กำลังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ขอให้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ