4 ปัจจัยที่ควรพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า
21 กันยายน 2564
4 ปัจจัยที่ควรพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า
อ่านเพิ่มเติม
บางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต 2564 ครั้งที่ 2
23 มิถุนายน 2564
บางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต 2564 ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
บางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต เดือนมีนาคม 2564
24 มีนาคม 2564
บางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต เดือนมีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
เลค อินดัสทรี (ไทยแลนด์) ลงนามสัญญาเช่ากับโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน
09 ธันวาคม 2563
เลค อินดัสทรี (ไทยแลนด์) ลงนามสัญญาเช่ากับโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน
อ่านเพิ่มเติม
สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนแห่งแรกในเอเชีย ณ โครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน
03 ธันวาคม 2563
สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนแห่งแรกในเอเชีย ณ โครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เพิ่มพื้นที่สีเขียวชายฝั่ง จัดกิจกรรม "ปลูกกล้า เพิ่มป่า" ณ สถานตากอากาศบางปู
13 พฤศจิกายน 2563
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เพิ่มพื้นที่สีเขียวชายฝั่ง จัดกิจกรรม "ปลูกกล้า เพิ่มป่า" ณ สถานตากอากาศบางปู
อ่านเพิ่มเติม